Klej do styropianu – PPU 2 Sempre – 12 szt

331,36 269,40

Klej do styropianu – PPU 2 Sempre jest przeznaczony do mocowania białych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do podłoży mineralnych (np. betonowych, ceramicznych), przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS). Płyty z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) należy jednocześnie mocować mechanicznie.

Porównaj

Opis

Klej do styropianu – PPU 2 Sempre

Klej poliuretanowy przeznaczony jest do mocowania białych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) lub ekstrudowanego (XPS) do podloży mineralnych, przy ocieplaniu budynków metodą bez spoinową (ETICS), w systemach, w których płyty izolacji cieplnej są jednocześnie mocowane mechanicznie, oraz mocowania białych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) lub ekstrudowanego (XPS) do powierzchni fundamentów i podziemnych części budynków i budowli, do podłoży bitumicznych, papy lub podłoży mineralnych, przy wykonywaniu obwodowej izolacji cieplnej

Klej do styropianu – PPU 2 Sempre – charakterystyka

Klej poliuretanowy w wersji pistoletowej charakteryzuje się gęstością pozorną całkowitą 20,0 kg/m3 1 10%, czasem klejenia 6,0 + 1 min. i czasem cięcia 12 min. + 10%, według Raportu Technicznego EOTA TR 046.

Klej poliuretanowy w wersji wężykowej charakteryzuje się gęstością pozorną całkowitą 26,0 kg/m + 10%, czasem klejenia 7,0 – 1,0 min. i czasem cięcia 56 min. 10%, według Raportu Technicznego EOTA TR 46.

Klej do styropianu – PPU 2 Sempre – zastosowanie

Jest przeznaczony do mocowania białych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do podłoży mineralnych (np. betonowych, ceramicznych), przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS). Płyty z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) należy jednocześnie mocować mechanicznie.

Klej do styropianu PPU 2 Sempre

Klej może być stosowany do mocowania białych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do powierzchni podziemnych części budynków i budowli, do podłoży bitumicznych, papy lub podłoży mineralnych, przy wykonywaniu obwodowej izolacji cieplnej.

Klej może być również stosowany do mocowania białych płyt lub innych elementów z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt lub innych elementów z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do podłoży:

  • z cegły ceramicznej, betonowych, z płyty OSB, drewnianych, z płyt z EPS, z blachy stalowej ocynkowanej oraz z blachy stalowej z powłoką poliestrową – w przypadku białych płyt lub innych
  • elementów z polistyrenu ekspandowanego (EPS), – betonowanych, z płyt XPS, z blachy stalowej ocynkowanej oraz z blachy stalowej z powłoką poliestrową – w przypadku płyt lub innych elementów z polistyrenu ekstrudowanego (XPS).

Użycie kleju objętego Krajową oceną Techniczną nie zwalnia z konieczności stosowania mocowania mechanicznego płyt termoizolacyjnych, jeżeli projekt techniczny przewiduje takie mocowanie. Projekt techniczny powinien określać rodzaj płyt termoizolacyjnych, rodzaj i sposób przygotowania podłoża, sposób mocowania płyt oraz rodzaj, ilość i rozmieszczenie łączników mechanicznych (jeżeli są stosowane).

Klej poliuretanowy objęty niniejszą krajową oceną Techniczną, należy nakładać na płytę EPS lub XPS przy użyciu aplikatora węzykowego lub pistoletu, w sposób określony w instrukcji producenta.

W przypadku wykonywania ociepleń budynków metodą bezspoinową, klej należy nakładać na płytę EPS lub XPS po obwodzie płyty z zachowaniem dystansu 2 cm od krawędzi i jednym pasem przez środek szerokości płyty, przy czym powierzchnia klejenia nie powinna być mniejsza niz 40 %. W celu uniknięcia powstania „poduszki powietrznej” w środkowej części płyty, należy zachować 5 cm przerwy w pasmach kleju, nakładanych na przeciwległych krawędziach płyty. Pasmo powinno mieć szerokość ok. 3 cm. Grubości utworzonej spoiny powinna wynosić (po przyłożeniu płyty do podłoża) 8 lub 15 mm

W przypadku wykonywania obwodowej izolacji cieplnej, na płytę XPS lub EPS nalezy nałożyć klej poliuretanowy przy użyciu aplikatora węzykowego lub pistoletu co najmniej czterema pionowymi pasmami o szerokości ok. 3 cm, z zachowaniem równych odstępów co 20 + 30 cm i zachowaniem dystansu 3 cm od krawędzi płyty. Grubości utworzonej spoiny powinna wynosić (po przyłożeniu płyty do podłoża) 8 mm.

Mocowane płyty termoizolacyjne powinny mieć proste krawędzie. Podłoża przygotowane do klejenia płyt powinny być płaskie, wyrównane, dobrze oczyszczone oraz odpylone. Dopuszczalne odchylenie od płaskości powierzchni ściany nie może przekraczać -4 mm i +2 mm. Pomiaru odchyleń należy dokonywać łatą o długości 2 m, z dokładnością do 1 mm. W przypadku ścian charakteryzujących się zbyt dużą nierównością powierzchni, należy wykonać warstwę wyrównawczą (szpachlową).

Połączenie płyt termoizolacyjnych z podłożem należy wykonać jak najszybciej po nałożeniu kleju. Czas otwarty, tj. czas zachowania zdolności klejenia w temperaturze (23 + 2)°C i (50 5)% wilgotności względnej, wynosi maksymalnie 4 minuty.

Czas utwardzenia kleju (czas wiązania) wynosi 24 godziny. Czas utwardzenia może ulec wydłużeniu w przypadku występowania niskiej wilgotności powietrza i niskiej temperatury.

Prace z użyciem kleju poliuretanowego, objętego niniejszą Krajową oceną Techniczną, powinny być wykonywane w temperaturze od -5°C do +30°C. Prace na zewnętrz budynków powinny być prowadzone przy bezdeszczowej pogodzie. Prac nie należy prowadzić przy dużym nasłonecznieniu. Podczas prac należy ściśle przestrzegać warunków stosowania, określonych w instrukcji producenta oraz warunków określonych w projekcie technicznym, opracowanym dla określonego obiektu.

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Klej do styropianu – PPU 2 Sempre – 12 szt”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *